DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17 marca 2019

1. Wydarzenia z Góry Przemienienia są zapowiedzią ostatecznego objawienia chwały Chrystusa. Zanim jednak staniemy się na nowo świadkami zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią, musimy oczyścić nasze serca przez post, modlitwę i jałmużnę.

2. Dzisiejsza niedziela Ad Gentes to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Uczyńmy osobisty, duchowy wysiłek, wspierając dzieło głoszenia Ewangelii aż po krańce ziemi. Po Mszy Świętej będą zbieraną także ofiary na wsparcie dzieł podejmowanych przez misjonarzy.

3. Przypominamy wiernym czwarte przykazanie kościelne, które w okresie Wielkiego Postu znajduje swoje najgłębsze wypełnienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”.

4. Niech odpowiedzią na zaproszenie do wzmożonej modlitwy będzie nasz udział w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 16.30 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 9.00. Przypominamy, że za każdorazowe pobożne odprawienie Drogi krzyżowej przy 14 stacjach oraz za udział w Gorzkich żalach i po spełnieniu zwyczajnych warunków można uzyskać łaskę odpustu.

5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Tego dnia w Kołodziejewie będzie odpust. Suma o 12.00 a druga Msza św. dla pracujących będzie o 18.30.

6. Katechezy dla narzeczonych odbywają się w parafii MBNP w Mogilnie w niedziele Wielkiego Postu o 15.00 w domu parafialnym. Ukończenie tego kursu jest konieczne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

7. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie zapraszają Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych, ich rodziców, Opiekunów, Nauczycieli i Wychowawców na „Drzwi Otwarte” w dniu 23 marca 2019 roku od godz. 9.00 do 14.00. Szczegóły w gablocie.

8. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego, który można nabyć pod chórem.

9. Dziękuję Panom Januszowi, Marianowi i Andrzejowi za materiały i naprawę wiaty przed wejściem do kościoła. Bóg zapłać za ofiary na kwiaty i utrzymanie czystości w naszym kościele składane do skarbony pod chórem.