Historia

Początki

Według przekazów budowa obecnego kościoła rozpoczęła się wraz powstaniem na tym terenie parafii ewangelicko-augsburskiej; był to rok 1908. Stawianie kościoła zakończono w 1920 roku. Jest to świątynia murowana, neogotycka i jednonawowa. Wieża i dach pokryte są dachówką. Na wieży zawieszone są dwa dzwony: mały z 1908 roku i duży z 1928 roku. Posiada chór, na którym znajdują się organy . W oknie prezbiterium umieszczono witraż przedstawiający scenę Zesłania Ducha Świętego. Po wojnie, w 1945 r. kościół został poświęcony i przekazany do użytku katolikom. Razem z kościołem ówczesne władze administracyjne przekazały do użytku tzw. pastorówkę, przylegający do niej budynek gospodarczy i 7 hektarów ziemi. W 1950 roku świątynia otrzymała wezwanie Św. Andrzeja Boboli Kapłana i Męczennika.

Dekret starosty powiatowego z 1945 roku wyraźnie wspomina o Wszedniu jako parafii. Z braku kapłanów pieczę duszpasterską nad tą społecznością sprawował, do 8 października 1958 roku, proboszcz parafii św. Jana Apostoła w Mogilnie, Ks. Szczepan Misiak.

Ośrodek duszpasterski

Błogosławieństwem okazał się dekret Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, który z dniem 8 października 1958 roku, powołał do życia Ośrodek Duszpasterski we Wszedniu. Z parafii klasztornej w Mogilnie zostały wyłączone : Wszedzień, Kołodziejewko, Chałupska, Twierdziń i część Wiecanowa, które weszły w skład nowego ośrodka duszpasterskiego. Liczba wiernych należących do niego była bliska tysiąca. Pierwszym proboszczem został Ks. Stanisław Bogusz, który swoją posługę duszpasterską sprawował do 15 września 1959 roku. Jego następcą został Ks. Stanisław Miszkiewicz, którego z dniem 15 lutego 1969 roku zastąpił Ks. Edward Zdrojewski.

Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli

Po wielu latach starań o zgodę władz świeckich na zamianę ośrodka duszpasterskiego w parafię, 21 września 1969 roku Ks. Prymas Stefan Wyszyński wydał dekret erygujący Parafię p.w. Św. Andrzeja Boboli. Wszedł on w życie 1 października 1969 roku, a proboszczem został dotychczasowy duszpasterz Ks. Edward Zdrojewski.

Plebania

Po utworzeniu ośrodka duszpasterskiego duszpasterze zamieszkali u parafian. Władze świeckie nie wyrażały bowiem zgody na budowę plebanii, a dawniejsza pastorówka została przekazana na inne cele. Ks. Stanisław Miszkiewicz zamieszkał u rodziny Mądrzak, a jego następca Ks. Edward Zdrojewski u rodziny Ludkiewicz. Gdy powstała parafia, Ks. Proboszcz Zdrojewski, po wielu staraniach, również swojego poprzednika, otrzymał zgodę na budowę plebanii. Rozpoczęło się zatem dzieło budowy, które zostało zakończone w 1975 roku.

Poprzedni proboszczowie