PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10 marca 2019

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami Chrystusa przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni i kuszonego przez szatana. Rozpoczęty okres postu jest dla nas czasem duchowego wysiłku i zmagania. Niech u progu Wielkiego Postu towarzyszy nam duch pokuty i pragnienie przemiany serc, o co w tych dniach modlimy się z całym Kościołem.

2. Wyjątkowy charakter Wielkiego Postu wyraźmy poprzez nasz udział w nabożeństwach pasyjnych. Nabożeństwo Drogi krzyżowej w naszej świątyni w piątki dla dzieci i dorosłych o godz. 16.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 9.00.

3. Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając mękę Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

4. W środę 13 marca przypada 6. rocznica wyboru papieża Franciszka. Posługę Ojca Świętego otoczymy naszą modlitwą. Nowenna do MBNP w Mogilnie tylko o godz. 8.30. O 17.30 Rodzina Fatimska w Mogilnie zaprasza na modlitwę różańcową z okazji 13-tego dnia miesiąca.

5. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Zbiórka ofiar na potrzeby misji po Mszy Świętej.

6. Zachęcamy do lektury Przewodnika Katolickiego, który można nabyć pod chórem.

7. W parafii w Mogilnie katechezy dla narzeczonych odbywać się będą od dzisiejszej niedzieli do 14.04.2019r. o 15.00 w domu parafialnym. Ukończenie tego kursu jest konieczne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

8. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Młodzież Zespołu Szkół w Mogilnie zapraszają Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych, ich rodziców, Opiekunów, Nauczycieli i Wychowawców na „Drzwi Otwarte” w dniu 23 marca 2019 roku od godz. 9.00 do 14.00. Szczegóły w gablocie.

9. Dziękujemy za ofiary na kwiaty składane do skarbony pod chórem oraz za ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczone na cele remontowe.